Turvaplommide kasutusjuhtumid erinevates valdkondades 2023

Meie tooted ei tähenda ainult kaupade turvalisuse tagamist turvaplommidega. Soovime olla kompleksteenuse pakkumise liidriks!

SealValue on kompleksteenuse pakkumise liider turvaplommide turul

Turvaplommid on väga tuntud kui avamiskindlad vahendid, mida kasutatakse kaupade plommimiseks transiitkonteinerites. Kui soovite transporditava kauba jaoks teatavat turvalisuse taset, vajate ka tipptasemel plommimisvõimalusi. Suurim oht on kallihinnalistel kaupadel, mida sageli transiidi käigus ümber suunatakse või varastatakse või millega pannakse toime pettuseid. Eriti merel rahvusvahelistes vetes, kus transpordiasutused võivad kohtuda erinevate kurjategijate, varaste, piraatide või muude äärmuslike rühmitustega.

tankers logistics security seals

Mis on muutunud turvaplommide tööstuses?

Valitsuse eeskirjad, määrused ja järelevalveseadused erinevatele sektoritele on muutunud. Nõuetekohane kaupade plommimine koos täieliku jälgimisega, et tagada tarnitavate toodete turvalisus.

Enamik turvaplommide kasutusjuhtumeid hõlmab tervishoiu- ja keemiasektorit, toiduainetööstust, meditsiiniliste esmaabimaterjalide jälgimist, transporti ja logistikat ning erinevaid transpordisüsteeme, veoautode plommimist maatranspordis, omavolilise avamise vältimiseks, ning merekonteinerite plommimist rahvusvaheliste kaubavedude puhul.

Tarneahelad ja transpordiplommid

Tarneahelates valitseb samuti varguste risk. Mida rohkem tarnijaid, seda rohkem riske. Maanteekaubaveos ja logistilises transpordis on igapäevaseid riskisituatsioone, mis tekivad, kui kaup on teel kliendi poole.

Praegune pandeemiaolukord on veelgi enam suurendanud probleemide arvu merekaubateedel. Kurjategijad üritavad seda olukorda ära kasutada ja kaubasaadetisi ähvardab nüüd suurem oht. Seetõttu on vajadus kaitsta veoseid transpordiplommidega nii turvalisuse tagamiseks kui ka kindlustuseks kuritegeliku tegevuse riskide vastu.

transportation logicstic security seals

Vastavus turvaturu regulatsioonidele

Meie partnerite ja klientide jaoks ei ole takistused äritegevuses vastuvõetavad. Meie tooted ei tähenda ainult kaupade turvalisuse tagamist transpordiplommidega. Soovime olla kompleksteenuse pakkumise liidriks – alates ainulaadsete vastupidavate turvaplommitoodete väljatöötamisest kuni tagamiseni, et klient saab kauba õigeaegselt, õigesti dokumenteeritult ja ilma probleemideta kätte. Seega on kohustuslik järgida eeskirju ja seadusjärgseid nõudeid, mis on turvaturul kehtestatud transpordi ja tootmise küsimustes. Kõrgete turvastandardite puhul on kõigi transporditavate kaupade turvaplommimine peamiseks seadusjärgseks nõudeks.

SealValue tehas vastab kõrgeimatele ISO turvaplommistandarditele. Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon (ISO) on väljastanud ISO 9001 ja ISO 14001 sertifikaadid, mis toetavad meie turvaturu klientidele pakutavat kvaliteetset toodet ja teenust.

Küsi pakkumist

SealValue™ turvaplomme kasutatakse kogu Euroopas ja üle terve maailma

Meie konsultandid on oma valdkonna kogenud eksperdid ja meie klientide parimad sõbrad.

Tooted