Indikaatorplommid

SealValueTM-indikaatorplommidel on uudne indikaator, mis võimaldab jälgida kaupu, mida on vaja vertikaalselt käsitseda, andes märku võimalikest väärkäitlustest transiidi ajal. Patenteeritud disain tagab indikaatori täpsuse isegi tavapärase käsitsemise või juhusliku vibratsiooni korral.

Avaleht » Turvaplommid » Indikaatorplommid 

Oleme patenteeritud turvatoodete tootja

Parima kvaliteediga indikaatorplommid, piiramatud kogused, lihtsad kasutusvõimalused

Shockcheck

Erineva tundlikkuse vahemikuga indikaatorplommid – 15 g, 25 g, 37 g, 50 g, 75 g, 100 g

Tiltcheck

Kaldeindikaatoriga plomm annab tõendeid väärkäitlemisest, kalle > 80°

Tiltcheck Plus

Plus kaldeindikaatoriga plomm annab tõendeid väärkäitlemisest, kalle 30° kuni 80°

Parim

Sealvalue™ indikaatorplommid on parim lahendus kaupade turvalisuse tagamiseks transportimisel ja ladustamisel

Plommide kasutamise abil saate vähendada väärkäsitluse riski transpordi või ladustamise ajal. Samas saate vaieldamatuid tõendeid võimaliku väärkäitluse kohta.

Plommid annavad ka kauba saajale märku, et tal tuleb sisu kontrollida enne vastuvõtmist, mis suurendab vastutust kogu toote käitlemisprotsessi jooksul. Lisaks kinnitavad plommid pakendamise tõhusust, tuvastavad võimalikud veakohad tarneahelas ja aitavad tõsta toote kvaliteeti alates hetkest, mil see tootmisliinilt väljub kuni sihtkohta jõudmiseni.

Investeerige SHOCKCHECK ja TILTCHECK plommidega ülimalt turvalisse transpordi- ja ladustamislahendusse. Meie plommid toovad meelerahu ja toetavad vastutustunnet kogu tarneahelas.